Bản tin

Titafa KickOff 2023: “KHAI XUÂN ĐẠI THẮNG, VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI”

Những ngày đầu năm 2023, TITAFA PHARMA đã tổ chức cuộc họp khởi động một năm mới với rất nhiều mục tiêu mới, chiến lược mới cho một năm bức phá. Đây cũng là dip để toàn thể Anh Em được gặp gỡ, kết nối, giao lưu với nhau

Bộ phận truyền thông Titafa cũng đã ghi lại những khoảnh khắc trong suốt một ngày họp Kickoff 2023

 

Biên tập bởi: BP Truyền thông Titafa