GHEN CÔ VY || VŨ ĐIỀU GIÚP HƠN CHỤC TRIỆU NGƯỜI PHÒNG CHỐNG COVID-19

GEL SÁT KHUẨN #HERNA được xuất hiện trong clip ở giây thứ 40' trong Vũ Điệu Rửa Tay của thương hiệu găng tay cao su Nam Long, găng tay số 01 Việt Nam hiện nay.

#Titafa

#GHEN_CÔ_VY

#HERNA

1900 2163